Google Glass ingezet om autistische jongeren te helpen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Universiteit Leiden zijn een experiment gestart om jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te helpen bij de verwerking van sociale informatie.

Onderzoekster Marcia Goddard legt in een voorlichtingsfilmpje over project GEMMA uit dat er in het laboratorium van Universiteit Leiden veel mensen met een ASS langskomen. Zij hebben het in het dagelijks leven moeilijk om emoties van gezichten af te lezen. Daardoor weten ze ook niet hoe ze op een correcte manier moeten reageren. Die handicap kan daarom leiden tot miscommunicaties en ongemakkelijke situaties.

Digitaal strateeg Joffrey Hoijer is medebedenker van project GEMMA en kwam op het idee om Google Glass en emotieherkenningssoftware te combineren. Om het idee verder uit te werken tot een app voor Google Glass hebben onderzoekers van zowel Universiteit Leiden als de UvA geholpen. De emotieherkenningssoftware werd ontwikkeld door professor Theo Gevers (hoogleraar Computer Vision aan de UvA en CSO bij Sightcorp) in samenwerking met Sightcorp, een spin-off van de UvA.

Foto van eos wetenschap

Goddard en collega’s hebben een training ontwikkeld voor Google Glass. De training helpt niet alleen mensen met een ASS in het dagelijks leven, maar geeft daarnaast informatie aan de onderzoekers om te begrijpen wat er in het brein gebeurt en hoe je dat terugziet in het gedrag.

De wetenschappers selecteerden filmpjes waarbij iemand een heftige emotie vertoont. Door mensen met een ASS een Google Glass op te zetten en naar die filmpjes te laten kijken, konden ze met behulp van de emotieherkenningssoftware de emotie die op dat moment wordt opgewekt in kaart brengen.

‘Het uiteindelijke doel van het project is om mensen met een ASS soepeler te laten omgaan met sociale situaties’, aldus Goddard. Govers hoopt dat hun aanpak in de toekomst geautomatiseerd kan verlopen, maar ‘dat vraagt een andere manier van programmeren en meer tijd’.

Dit artikel kan u oorspronkelijk vinden op: EOS wetenschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *